Åpningstider: 09-20 (09-18), Meny 08-23 (08-20)

Leie lokaler på Konnerud Senter?

På Konnerud Senter er det både butikklokaler og kontorer.
Kontakt oss for informasjon om vi har noe ledig som kan passe for deg.

 

P.t. har vi følgende ledig for leie:

Kontor over to etasjer med ca. 40 kvm. i 3. etasje og ca. 70 kvm. på mesanin. Areal inkl. andel fellesareal.

Kontor i 3. etasje mesanin - ca. 130 kvm. inkl. andel fellesareal. Kan deles opp.




KONTAKTINFORMASJON:
Forvalter: Ticon Eiendom AS

Direktør - Næringseiendom Asgeir K. Svendsen
Tlf. 90 52 62 67 / aks@ticon.no

Eiendomsforvalter Mariann Thorshaug
Tlf. 40 22 53 80 / mt@ticon.no

Ta kontakt for mer informasjon!