Åpningstider: 09-20 (09-18), Meny 08-23 (08-20)

Konnerud - Senterets nærområde

Omtrent 5 km fra Drammen sentrum ligger Konnerud som en grønn lunge. Konnerud er en av Drammens største bydeler med tanke på innbyggere og et idrettslag som kan måle seg på landsbasis med tanke på antall medlemmer.

Senterets primærmarked teller de ca. 12. 000 innbyggerene i bydelen.
Bruttoinntekten i Drammen Kommune ligger på kroner 316 300. Konnerud bydel er, relativt til andre bydeler, mer velstående, med flere eneboliger, lavere arbeidsledighet og høyere inntektsgrunnlag.

Konnerud Senter skal være bydelens naturlige samlingssted for handel. Hovedkonkurrentene ligger primært i Drammen sentrum, men det finnes også enkeltstående dagligvarebutikker i området.